Witaj na www.attyka.eu Mapa strony Przejdź do mapy strony.


Ważne informacje dot. montażu stolarki okiennej i drzwiowej

Montaż stolarki otworowej jest jednym z najważniejszych czynników decydującym o długotrwałym, bezproblemowym i przyjemnym użytkowaniu stolarki okiennej i drzwiowej. Błędnie przeprowadzony montaż prowadzi do uszkodzenia a nawet zniszczenia elementów stolarki. Dlatego wykonanie montażu powinno zostać zlecone doświadczonym ekipom, najlepiej posiadającym autoryzację Producenta. Wówczas będziecie Państwo mieć pewność, że zostanie on zrobiony starannie, rzetelnie i z zachowaniem wszelkich zasad sztuki budowlanej. Dodatkowo zostanie Państwo wydłużony okres gwarancji.

Ogólne warunki montażu

Przed przystąpieniem do wbudowania okien należy sprawdzić, czy elementy okna pasują do otworów i zapewniają luz obwodowy w granicach 10-15 mm na każdą stronę okna. Przy luzach obwodowych mniejszych niż 10 mm może występować wypaczanie ram okien zakleszczających się w ciasnym otworze okiennym. Za duży luz, może być przyczyną niedostatecznie trwałego utwierdzenia okna w murze. Producent zaleca zainstalowanie okna do ościeża metodą kotew montażowych lub śrub dyblowych samogwintujących. Mocowanie kotew montażowych do ościeżnicy należy wykonać przed włożeniem okna w ościeże, po uprzednim zdjęciu skrzydeł z ościeżnicy. Miejsca mocowania oraz ich wzajemny rozstaw pokazane są na rysunku 1. Należy zwrócić uwagę aby punkty mocowania umożliwiały montaż do litych fragmentów ościeży. Przy montażu zestawu okien (np. okno łączone z drzwiami balkonowymi) należy bezwzględnie pamiętać o ich wzajemnym zespoleniu w min. 3 miejscach. Styk połączenia należy uszczelnić za pomocą silikonu lub specjalnej elastycznej gąbki. W celu uniknięcia powstania mostka termicznego środkowe kanały powinny zostać wypełnione specjalnie dociętymi listwami drewnianymi lub materiałem izolacyjnym (np. styropian, wełna mineralna).

Po zamocowaniu kotew montażowych, ościeżnicę bez skrzydeł wstawia się w otwór i unieruchamia za pomocą drewnianych klinów. Klinowania dokonujemy wyłącznie na wysokości węzłów czopowych (naroży ościeży). Po ustawieniu ościeżnicy w otworze sprawdzamy jej pion i poziom, mierzymy długość przekątnych oraz sprawdzamy głębokość usytuowania ościeżnicy w stosunku do lica ściany, pamiętając że maksymalne odchyłki mogą wynosić :

a) od pionu i poziomu – 1 mm na 1 m długości elementu, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości

b) w długości przekątnych – 3 mm

c) na głębokości – 5 mm

Jeżeli wszystkie powyższe warunki są spełnione montujemy ościeżnice w otworze. Otwory w murze należy wiercić przez wcześniej przygotowane otwory w kotwach montażowych. Należy pamiętać, aby przed ostatecznym dokręceniem śrub rozporowych, w przerwie po miedzy ościeżem a ościeżnicą włożyć klocki dystansowe o grubości przerwy, które zapobiegają wygięciu ościeżnicy. Następną czynnością jaką wykonujemy jest złożenie skrzydeł i sprawdzenie poprawności ich działania. Każdorazowo należy sprawdzić poprawność regulacji okuć i w razie potrzeby właściwie je wyregulować. Po stwierdzeniu prawidłowego funkcjonowania wszystkich mechanizmów okna można przystąpić do jego uszczelnienia. Uszczelnianie wykonujemy przy pomocy piany montażowej stosując się dokładnie do zaleceń jej producenta. Polecamy stosowanie pistoletów do nakładania piany, dzięki którym możliwe jest równomierne jej położenie i unikniecie wycieków. Przed przystąpieniem do uszczelniania należy :

a) zdjąć skrzydła okienne
b) usunąć kliny z boków i góry, a dolne wymienić na odpowiednio dobrane podkładki
c) zabezpieczyć ościeżnicę przed zabrudzeniem poprzez naklejanie na nią taśmy malarskiej
d) przy dużych gabarytach okien, a w szczególności przy drzwiach balkonowych, założyć rozpory poziome i pionowe, aby nie nastąpiło wygięcie elementów ościeżnicy
e) w celu zapewnienia właściwej przyczepności piany uszczelniającej, ościeże i ościeżnicę zwilżyć wodą.

Po wyschnięciu piany jej nadmiar należy obciąć nożem. Miejsca po obcięciu posmarować płynnym silikonem w celu zaklejenia otwartych porów. Następnie można przystąpić do obróbki glifów, pamiętając o wcześniejszym zabezpieczeniu okien przed zabrudzeniem. Po zakończeniu montażu należy sprawdzić, czy nie uszkodzono powłoki lakierowej. Wszelkie uszkodzenia należy natychmiast naprawić zgodnie z przedstawionym poniżej systemem. Jeżeli budynek ma być tynkowany lub, jeżeli zanieczyszczenia tynkiem maja być usunięte przy użyciu wysoce alkalicznych detergentów, wówczas należy okna i drzwi zabezpieczyć folią lub otaśmować. Należy stosować wyłącznie papierowe taśmy malarskie (żółte) przeznaczone do wykończania i usunąć je niezwłocznie po zakończeniu prac. Długotrwałe pozostawienie taśm na stolarce grozi uszkodzeniem powłoki. W każdym wypadku do oklejania stolarki nie stosować samoprzylepnych taśm plastikowych (brązowych). Wilgotność powietrza powyżej 70% w pomieszczeniu powoduje pęcznienie drewna i może doprowadzić do uszkodzenia stolarki. Z tego względu należy na czas budowy oraz do momentu usunięcia wilgoci budowlanej należny intensywnie wentylować. Powłokę należy czyścić wodą i łagodnym detergentem.

Pielęgnacja i konserwacja powłoki lakierowej

Stolarka firmy URZĘDOWSKI pomalowana jest ekologicznymi, wodorozcieńczalnymi lakierami nowej generacji holenderskiej firmy SIGMA.
Jakkolwiek znakomite, wymagają jednak okresowej renowacji. Żywotność powłoki lakierniczej zależna jest od zanieczyszczenia środowiska oraz stopnia narażenia na niekorzystne warunki atmosferyczne. Dlatego systematycznie należy kontrolować stan powłoki (szczególnie od strony zewnętrznej budynku).
1. Dwa razy do roku powierzchnię elementów drewnianych należy starannie przemywać czystą wodą w celu usunięcia kurzu, pozostałości owadów i innych zanieczyszczeń, które mogą sprzyjać rozwojowi glonów i grzybów.
2. Zewnętrzne powierzchnie elementów drewnianych należy co 12 miesięcy pokrywać mleczkiem ochronnym Sigma Holzphlegemilch zgodnie z załączoną instrukcją.

Renowacja powłoki lakierowej

W razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż co 5 lat, należy dokonać renowacji powłoki lakierowej.
Podczas malowania należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie zamalować uszczelek i okuć.
Zauważone uszkodzenia należy naprawiać następująco:
a) Uszkodzone miejsca wygładzić drobnoziarnistym papierem ściernym i dokładnie oczyścić z kurzu i pyłu. Uszkodzone miejsca pokryć 2 warstwami
Sigmalife DS Acryl lub Sigmatorno Satin.
b) W przypadku głębokich zarysowań na głębokość całej warstwy farby, aż do nie pomalowanego drewna, należy uszkodzone miejsca wygładzić papierem
ściernym i zaimpregnować impregnatem Sigmalife VS Acryl. Następnie pokryć uszkodzone miejsca 2 warstwami Sigmalife DS Acryl lub Sigmatorno Satin.
c) Drewna nie należy impregnować ani pokrywać w temperaturze poniżej 8 C i wilgotności powietrza powyżej 70%.
d) Renowację prowadzić zgodnie z instrukcjami na opakowaniach wyżej wymienionych wyrobów.

Regulacja i konserwacja okuć okiennych GU

Łatwość obsługi i funkcjonowania okucia okiennego, jak również jego żywotność zależą w istotny sposób od przeprowadzanych zabiegów pielęgnacyjno-konserwacyjnych. Okna i drzwi balkonowe w momencie sprzedaży posiadają wykonaną fabrycznie regulację okuć. Jednak po zakończonym montażu może zaistnieć konieczność indywidualnego ustawienia okuć. Gdyby zaistniała taka potrzeba należy dokonać regulacji zgodnie z rysunkami zamieszczonymi poniżej.

Przynajmniej raz do roku należy również przeprowadzić następujące czynności:

  • wykonać regulację okuć

  • sprawdzić i ewentualnie skorygować jakość zamocowania elementów okuć

  • części ruchome nasmarować lub naoliwić (np. pastą silikonową lub smarem w spraju typu WD-40)

Aktualności zobacz pozostałe >>
16.05.2012

Drzwi zewnętrzne drewniane i stalowe oraz drzwi wewnętrzne

Drzwi zewnętrzne drewniane już od 2190 zł netto.  +23% VAT Drzwi zewnętrzne stalowe polskiego producenta już od 594 zł netto + VAT 23% za komplet !!!   UWAGA !!!...


Promocje zobacz pozostałe >>
26.11.2010

Drzwi stalowe - SUPER OFERTA !!!

Trzy modele drzwi stalowych , kompletnie wyposażone w REWELACYJNIE  NISKIEJ cenie !!!
Mapka
Zobacz przedsiębiorstwo ATTYKA na mapie Google
Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe
 "ATTYKA" sp. z o.o.

82-300 Elbląg
ul. Akacjowa 25 
tel. (055) 235 10 37

Dane kontaktowe - więcej
Formularz kontaktowy
Copyright © 2010 Attyka. Wszelkie prawa zastrzeżone.